Časopis MEMO


Odborný časopis městská mobilita
Special Journal for Urban mobility
Popis: Poskytuje informace o nástrojích optimálního řešení dopravy i moderních způsobech lidské mobility ve městech. Je určen všem zájemcům o dopravu a pohyblivost obyvatelstva.

Vychází čtvrtletně od roku 2012 a je k dispozici zdarma na stránkách issuu.com/vut.memo.
Vydává: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební
– Ústav pozemních komunikací
Adresa: Veveří 331/95, 662 37 Brno
Redakce:
Redakční rada:
  • doc. Ing. Jan Pavlíček, CSc.,
  • Ing. Jiří Apletauer,
  • Ing. Iva Krčmová,
  • Ing. Martin Všetečka,
  • Ing. Josef Klepáček (grafická úprava).
ISSN: 1805-9198
Poděkování: Časopis vychází díky podpoře projektu
OKTAEDR – partnerství a sítě stavebnictví
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0012